BLI MEDLEM

Stöd oss, bli medlem!
SVEPRE är en fristående ras-/intresseförening för PRE. Vi är den enda rasföreningen som välkomnar både dig med renrasig PRE, dig med PRE Partbred liksom dig som ännu inte har hittat din PRE! SVEPRE arbetar för att öka intresset och kunskapen om rasen i Sverige, förbättra villkoren för svenska PRE-ägare och -uppfödare och öka samhörigheten i PRE-Sverige.

Som medlem har du förtur till våra olika uppsuttna eller avsuttna och ibland uppsluppna aktiviteter där du kan möta gamla bekanta och nya vänner som alla älskar PRE.  Genom att underlätta för våra medlemmar att hitta varandra i närområdet kan vi öka gemenskapen inom PRE-Sverige. Ju fler vi är desto roligare har vi, särskilt om var och en bidrar med något litet, ett handtag här och ett glatt humör där kan räcka långt och hjälps vi åt kan vi enklare ordna olika aktiviteter! Därför vill vi så gärna ha just dig som medlem. Du gör alltid skillnad och är varmt välkommen i vår gemenskap!

Vi hoppas så klart att du vill bli medlem och ser fram mot ditt aktiva stöd!

Stöd vårt arbete för en aktiv nationell rasförening genom att bli medlem. Medlemsavgiften för 2023 är:

300 kr för fullvärdig medlem, en röst per medlem
400 kr för familjemedlemskap, två röster per familj
200 kr för stödjande medlem, ej rösträtt

Välkommen!Gör så här för att bli medlem:


Steg 1: Betala in medlemsavgiften (tex: 300  kr för 2023) till SVEPREs
bankgironummer 5397-7039

Du som bor utomlands kan betala genom att använda vårt IBAN-nr
SE17 6000 0000 0002 8700 4708

märk betalningen med ditt namn!
Steg 2: Fyll i formuläret nedan.
Klart! Tack för ditt stöd!