SVERIGES FÖRENING FÖR PURA RAZA ESPAÑOLA, SVEPRE

Sveriges förening för Pura Raza Española - SVEPRE - med organisationstnummer 802523-2920, är en nationell ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española i Sverige som bildades den 31 mars 2019.

SVEPRE vänder sig till och välkomnar alla som är intresserad av rasen Pura Raza Española, till vardags kallad PRE, och där ett medlemskap ger fullvärdiga medlemsrättigheter som rösträtt, möjlighet att bli invald i styrelsen från den dag medlemsavgift erlagts.

Föreningens verksamhet är ideell, opartisk, icke vinstdrivande och icke kommersiell. Våra ledord är demokrati, öppenhet och transparens. Vi välkomnar var och en i vår medlemskrets som styrelsen kan anta delar föreningens värdegrund och främjar vår verksamhet. Vi brinner för den spanska hästen PRE och vill öka kunskapen i Sverige om rasen så att många fler kan få uppleva glädjen av att få äga, umgås med, rida och köra en Pura Raza Española som även har  epitetet "Kungarnas häst och hästarnas kung"!

Idag är vi många som tävlar med våra PRE i dressyr, många ekipage är framgångsrika även i de högre klasserna.
Rasen visar även sina kvaliteter i Working Equitation där den kommer väl till sin rätt med sin goda mentalitet, bärighet, förmåga till samling och kontrollerad explosivitet. Fler och fler upptäcker även att PRE är en ypperlig körhäst och dessutom en fantastisk vän med sitt vänliga lynne, stora intelligens och arbetsvilja, hästvärldens svar på Border Collien.

PRE-hästarnas skönhet är vida känd och de finns representerade i otaliga reklamannonser bl a Hermés liksom i många filmer där deras mod, intelligens och skönhet lyfts fram. A Winters Tale, De tre Musketörerna, Braveheart och Sagan om Ringen är bara ett fåtal av alla de filmer där PRE-hästar ingår.

SVEPRE -Svenska föreningen för Pura Raza Española är fristående från ANCCE och LGANCCE och kan därför självständigt som en ren intresseförening fokusera på frågor som gynnar svenska PRE-ägare och -uppfödare. Vi sympatiserar naturligtvis med och följer den spanska rasföreningens regelverk men arbetar bland annat för lägre stamboksavgifter. Vi stödjer därför arbetet för att förmå LGANCCE att återigen öppna upp möjligheten för svenska PRE-ägare att via LGANCCEs webtjänst själva kunna administrera stamboksärenden för sina hästar om man önskar undvika mellanhänder och fördyrande omkostnader.

Idag finns det många framgångsrika uppfödare i Sverige, och SVEPRE verkar för att stimulera rasens spridning och främja avel i Sverige.

Du är välkommen att marknadsföra din avelshingst och stuteri på vår hemsida och kan följa oss på facebook, där vi har en offentlig informationsgrupp och en facebook-sida. Våra medlemmar hälsas också välkomna till vår slutna medlemsgrupp på facebook!

Varmt välkomna till SVEPRE!


Här hittar du officiell info om SVEPRE hos allabolag.se