PURA RAZA ESPAÑOLA - NY PRE-ÄGARE

Stambok
Stamboken för Pura Raza Española (Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española, LG PRE)  finns i Spanien och administreras av Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCCE, med huvudkontor i Sevilla. ANCCE är en spansk uppfödarorganisation. Alla rasrena PRE registreras i denna enda och slutna stambok. Den renrasiga spanska hästen är unik på många vis och den spanska stamboken för PRE är världens äldsta stambok med anor från slutet av 1500-talet. Stamboken sköttes fram till 2007 på uppdrag av spanska staten av den spanska militären Cria Caballar men överläts därefter till den privata spanska uppfödarorganisationen ANCCE i Sevilla i Spanien som sedan 2007 administrerar stamboken i underorganisationen LGANCCE.

Ägarkod-/stuterikod
En nybliven PRE-ägare börjar med att ansöka hos LGANCCE om ägarkod eller stuterikod och ansöker samtidigt om ägarbyte. Ska du använda din häst i avel måste du inneha en stuterikod, utan den kan du inte avelsvärdera din häst, beställa språngsedlar för hingst eller registrera föl i stamboken.

Pass för PRE
Vid stambokföring av renrasig PRE utfärdas ett hästpass med registreringshandling och ett ägarkort. Passet följer EU:s regler. Pass för PRE inskrivna i stamboken för PRE (Libro Genealógico del caballo PRE, LG PRE) finns i två varianter:

  • Rött pass utfärdat av Cria Caballar för hästar som fått pass utfärdat till och med 2007.
  • Ljusgult pass utfärdat av LGANCCE för hästar som fått pass utfärdat från och med 2008.


Ägarkort
LGANCCE införde 2007 ett system med ägarkort (Carta de titularidad) . Vid ägarbyte ansöker den nya ägaren om registrering i stamboken av ägarbyte för hästen, betalar in avgiften och sänder in en ansökan tillsammans med det gamla ägarkortet. Den nya ägaren registreras i stamboken och ett nytt ägarkort i nya ägarens namn utfärdas. Ägarkortet sänds därefter med post till den nya ägaren.

Spanskt hästpass utfärdat av Cria Caballar

Spanskt hästpass utfärdat av ANCCE

 

Du kan titta i stambokens register och söka upp en häst och se om det finns ett ägarkort utfärdat, hästens härstamning, ålder, avelsindex för hästen och bakomliggande individer, eventuella avkommor och utställningsmeriter samt uppfödare och senast registrerad ägare.  http://www.lgancce.com/
Código del ejemplar = Hästens ID:nr i spanska stamboken
Nombre del ejemplar = Hästens namn

Klicka på "Search horses"
Kontrollera noga vid köp av PRE att det finns ett ägarkort (Carta de titularidad) utfärdat för hästen. Kortet är lite gulaktigt i färgen på kartonerat papper. Se till att du får med dig ägarkortet  i original tillsammans med hästens pass. Om ägarkortet kommit bort är det säljarens ansvar att se till att det kommer fram. Som köpare ska du kräva att du får hästens alla dokument inklusive pass och ägarkort. Den nya ägaren ska med hjälp av det påskrivna ägarkortet ansöka hos LGANCCE om registrering av ägarbyte för hästen. Om det inte finns något ägarkort utfärdat för hästen (kan gälla PRE födda t o m 2007) ska köpehandling, kvittens eller säljarens överlåtelseintyg bifogas ansökan om registrering av ägarbyte för hästen. Utan dessa handlingar registrerar inte stamboken något ägarbyte.

Titta efter i stamboken http://www.lgancce.com/ om det finns något ägarkort utfärdat för hästen. Det står i så fall "Si" till höger om rubriken "Carta de titularidad". Se högre upp här på sidan för hur man söker på stambokens internetsida!

Ägarkortet (Carta de titularidad) är en mycket viktigt handling, får du inte med kortet vid köp uppstår problem. Stamboken kan inte utfärda ett nytt kort till den nya ägaren. Har kortet kommit bort hos säljaren/föregående ägare måste den person som sist står angiven som ägare i stamboken ansöka om ett duplikat. Du som ny ägare kan alltså inte göra en sådan ansökan.

Betrakta ägarkortet (Carta de titularidad) som en värdehandling och förvara det åtskilt från passet!

Hästens pass ska i alla sammanhang följa hästen. Skulle passet komma bort kan du till en kostnad ansöka hos LGANCCE om ett nytt pass med hjälp av ditt ägarkort (Carta de titularidad).